Geschiedenis

J.v.d.Bruggen

John van der Bruggen 1916 – 2001

begon met Judo, Jujutsu en Kendo in Indië onder leiding van Taiji Nakada. In december 1937 richtte hij de eerste Budoschool in Rotterdam op, dat in 1940 bij het bombardement verwoest werd. In 1941 begon hij een dojo in de Zoutmanstraat in Den Haag, en importeerde daarmee Judo en Kendo in Nederland (Jujutsu werd reeds sporadisch in enkele steden beoefend).

Na de oorlog werd hij door het Ministerie van Onderwijs en de Nederlandse Judo en Jujutsu Bond aangewezen om het allereerste lerarencorps op te leiden tot het officiele diploma: erkende bondstrainer.

In 1989 werd hij door de Judobond Nederland benoemd tot bondsridder 1e klasse. Daarna werd hij benoemd tot Topmember of the Executive Budo Council.
In 1993 ontving hij de Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau wegens 67 jaar opoffering voor de budosport.
Op 6 juli 1993 ontving hij van de Tokushima Budo Council Japan de hoge titel “Hanshi” (Grootmeester in de budosport). Een jaar later werd hem door de Tokushima Budo Council en de Dai Nippon Butoku Kai Kyoto, de 9e Dan uitgereikt in Brussel.
Hij overleed na een lang ziekbed op 17 januari in 2001.