Kendo

Kendo 剣道

Kendo wordt in het Japans geschreven met twee karakters (kanji): ken (剣) betekent zwaard, do (道) betekent weg. Kendo is dus ‘de weg van het zwaard’. Kendo is een Japanse schermsport die voortgekomen is uit kenjutsu, de schermkunst van de samoerai. Het Japanse zwaard wordt gevoerd met twee handen. Aanvankelijk werd geoefend met echte zwaarden.

De vlijmscherpe zwaarden en het temperament van de beoefenaars veroorzaakten bloedige ongelukken. Het staal werd vervangen door een houten zwaard, maar ook deze konden ernstig letsel toebrengen. Omstreeks 1750 werd het bamboezwaard ontwikkkeld, de shinai (竹刀) zoals die ook nog heden wordt gebruikt en er werd voor het eerst beschermende kleding gedragen. Het was nu mogelijk zo realistisch mogelijk de schermkunst te beoefenen zonder gewond te raken. Pas in 1912 werd er orde geschapen in de vele Kendoscholen en een uniforme instructiemethodiek ingevoerd en werden regels vastgelegd

In Japan wordt Kendo onderwezen op nagenoeg alle scholen en universiteiten en vormt een vast onderdeel bij de opleiding van politie en leger. Japan telt dus miljoenen beoefenaars. Inmiddels is Kendo over heel de wereld verspreid.
Modern kendo is evenals Judo een wedstrijdsport. De wedstrijdregels zijn vastgesteld door de Zen Nippon Kendo Renmei. Men bestrijdt elkaar met bamboezwaarden en probeert elkaar te treffen op hoofd, borst of polsen. De bedoeling van Kendo is het verkrijgen van een mentale, spirituele en fysieke balans. In het Japans wordt dit ‘ki ken tai no ichi’ genoemd. De spirit (ki), het zwaard (ken) en het lichaam (tai) dienen als één (ichi) geheel te handelen.

In wedstrijden worden alleen treffers geteld die volgens dit principe uitgevoerd worden. Door de nadruk op dit principe is Kendo meer dan het treffen van de tegenstander: het maakt Kendo tot een lijfelijk gevecht, waarin degene met het mentale overwicht de grootste kans op winnen heeft. ‘De weg van het zwaard’ is een streven naar verbetering die tot op zeer hoge leeftijd beoefend kan worden, zowel door mannen als vrouwen.

Maak kennis met deze boeiende vorm van zwaardschermen in een ontspannen sfeer. Ontdek dat verantwoord bewegen niet alleen zinvol is, maar ook gewoon leuk kan zijn.

logo shin-nakada rood